Elders op de site staat het verslag van de wedstrijd zoals die zaterdag j.l. is gespeeld. Bij een stand van 2-1 voor Skillz werd de wedstrijd gestaakt (75e minuut), omdat, volgens de visie van S.V. Loosduinen een speler van Skillz een tweede gele kaart kreeg maar de scheidsrechter weigerde deze speler een rode kaart te geven. De gemoederen liepen daarbij zo hoog op dat Loosduinen niet verder wenste te spelen. Tot zover een korte samenvatting van dit verslag, waarbij dient te worden aangemerkt dat wij van mening zijn dat dit verslag (auteur Sander Bohms) volledig waarheidsgetrouw kan worden bezien.

Soms is de KNVB heel snel en maandagavond lag het vonnis in de mailbox. De aanklager van de KNVB heeft Loosduinen schuldig bevonden aan “staking door schuld”. Het schikkingsvoorstel luidde: drie winstpunten in mindering en een boete van € 150. Alsmede het uitspelen van de wedstrijd op dinsdagavond daaropvolgend.

S.V. Loosduinen is zeer teleurgesteld dat de KNVB geen enkele compassie en/of empathie heeft getoond richting onze club, hoewel wij begrijpen dat de KNVB altijd achter hun eigen mensen staat. Wij zijn echter van mening dat wij deze competitie meer dan gemiddeld zijn benadeeld door de arbitrage met indirect gevolg geen rechtstreekse handhaving in de 3e klasse.

Voor wat deze wedstrijd betreft moeten we ook vermelden dat er rare dingen zijn gebeurd. Dingen waaraan je alleen maar kunt denken, omdat bewijzen simpelweg ontbreken. Een rapporteur die niets heeft gezien en bij de scheidsrechter in kwestie komt vragen wat er gebeurd is. Een scheidsrechter die zeer bewust stelt niet nr. 2 maar nr. 8 een gele kaart heeft gegeven, terwijl hij in zijn verweer stelt dat hij wel een “reprimande” aan nr. 2 heeft gegeven. Een tegenstrijdigheid derhalve. Een scheidsrechter die beide aanvoerders in de rust bij zich roept en waarschuwt dat als er nog één keer iets gebeurt hij de wedstrijd staakt en vervolgens niet optreedt als hij diverse keren wordt belaagd door Skillz-spelers.

Dan het restant van de wedstrijd. De technische staf van onze S.V. had gemeend spelers met pijntjes en die qua gele kaarten op scherp stonden niet op te stellen. Met een soort van veredeld O19-team werd gestart. FC Skillz gooide alles in de strijd en in een moordend tempo speelden zij dit Loosduinen-elftal compleet van de mat (wat een deceptie voor die jonge jongens). Daar waar we na het oktoberincident een vurige, strijdbare selectie hadden, was dit nu volledig weg. Dat hierdoor met name in het Westland een geruchtenstroom op gang kwam…., het zij zo.

Wat nu. Beroep heeft o.i. geen zin. Wel zullen we hoogstwaarschijnlijk nog een bericht aan de KNVB doen toekomen waarin we onze teleurstelling kenbaar maken en een bond is er ook om aangesloten verenigingen te helpen in tijden van nood en niet alleen maar te sanctioneren.

We likken nu onze wonden. We zitten in de hoek waar de klappen vallen en dat stemt ons triest. Wel moeten we stellen dat niet altijd naar anderen gewezen kan worden en dat we ook veel problemen over onszelf hebben afgeroepen. Wij kunnen niet anders dan de hand in eigen boezem steken. Resteert ergernis, kwaadheid, verdriet en moeten we niet vergeten dat er weer (!), het moet gezegd, imagoschade is veroorzaakt. Het kan niet anders dan dat we hiervan moeten leren.

A.s zaterdag nog de laatste competitiewedstrijd tegen Schipluiden, waarvan je nu zou zeggen “het is om de keizers baard”, maar enige revanchegevoelens na dinsdag zouden wel gepast zijn.

Daarna gaan we de nacompetitie in. Tegenstanders zijn op dit moment niet bekend. We houden je natuurlijk op de hoogte.

Reacties op dit stuk kunnen gezonden worden naar secretaris@svloosduinen.nl