Postadres: S.V. Loosduinen: p/a Loosduinse Hoofdstraat 137, 2552AB DEN HAAG
E-mailadres:
Homepage: www.svloosduinen.com

Terrein: Sportpark Madestein, Madesteinweg 17, 2553 EC Den Haag/Loosduinen, telefoon: 070 – 3978920

Voorzitter:
Aart Blanken, telefoon: 06-53478300, e-mail:

Secretaris:
Jan Tazelaar, telefoon: 06-13187838, e-mail:

Penningmeester:
Stefan Develing, telefoon: 06- 41048725, e-mail:

Girorekening:
NL05 INGB 0000 5407 05 t.n.v. Penningmeester S.V. Loosduinen

Contributierekening:
NL76 INGB 0000 0388 10 t.n.v. Penningmeester S.V. Loosduinen
Info: S. Develing,  telefoon: 06 – 41048725, e-mail: ">

Barcoördinatie:
e-mail:

Sponsoring:
Sponsoring: Koos Kornaat, telefoon: 06-38433406, email: 

Commissie Normen en Waarden:
Voorzitter: Stefan Krens, e-mail:

Consul:
J. Knijnenburg, Plaats Langeveld 7, 2681 PC Monster, telefoon: 06-23003494