Dit jaar wordt de jaarlijkse Ledenvergadering gehouden op vrijdag 24 november a.s., aanvang: 20:00 uur. 
De agenda wordt uiterlijk vrijdag 10 november a.s. op deze website gepubliceerd.
De vergaderstukken (jaarverslagen e.d.) zijn uiterlijk zaterdag 18 november a.s. via deze website, maar ook op papier beschikbaar in de bestuurskamer.

Toegang tot deze vergadering hebben ALLE leden van S.V. Loosduinen. Leden jonger dan 16 jaar kunnen zich – zonder het geven van een schriftelijke volmacht – laten vertegenwoordigen door één wettelijke vertegenwoordiger, deze kan niet meer dan één kind vertegenwoordigen.

Namens het bestuur, Dick Hartman (secr.)