VERSLAGEN 2019-2020 en 2020-2021

Secretariaat: p/a Loosduinse Hoofdstraat 137, 2552 AB Den Haag

Telefoon: 06 13 18 78 38

E-mail: secretaris@svloosduinen.nl                                                                                               

Verslag bestuur S.V. Loosduinen seizoen 2019 -2020 en 2020 -2021

Leden Algemeen Bestuur per heden:

Voorzitter: Ralph van der Kaa (lid DB)

Secretaris: Jan Tazelaar (lid DB) (a.i.)(vanaf 1 februari 2021)

Penningmeester: Stefan Develing (lid DB)

Jeugdvoorzitter: Colinda Paauw

TC-lid: Aart Blanken (a.i.)

Bestuurslid Algemeen: Vacature

Bestuurlijke Ondersteuning: Tessa van Gaarden

De afgelopen seizoenen 2019-2020 en 2020-2021 werden helaas weer overschaduwd door het overlijden van een aantal (oud) leden/sponsors/donateurs van onze vereniging.

Op 22 juli 2019: Ageeth Luisman

Op 7 september 2019 Marijke de Groot

Op 24 maart 2020 Jan Nieuwenhuize

Op 8 januari 2021 Thijs Zaat

Op 8 januari 2021 Co Kanters

Op 9 maart 2021 Nico van der Meer

Op 23 april 2021 Rense Elve

Op 17 mei 2021 Peter Develing

Verder zijn de volgende gebeurtenissen van het afgelopen seizoenen vermeldenswaardig.

Op 12 maart 2021 was er in ons clubgebouw een stembureau van de gemeente Den Haag.  Een mooie gelegenheid voor onze buren om kennis te maken met onze vereniging.

Om volop te profiteren van de vele nieuwbouw in de buurt van ons complex is er door een aantal kaderleden volop geflyerd in de omgeving van ons complex. Nieuwe leden heeft dit al opgeleverd. Nieuwbouw op de twee voormalige ADS-velden staat nog steeds in de planning van de gemeente Den Haag. Onze protesten zijn inmiddels bekend op het Stadhuis.

De leden van Nordic Walking waren ook weer actief binnen onze vereniging. De WandelFit groep is ter ziele gegaan. Ook de hardloopgroep gaf acte de presence.

De Grote Clubactie, de vijfjeslijst en de Vrienden van S.V. Loosduinen leverden de vereniging extra inkomsten op. Helaas waren de traditionele familiedagen aan het eind van het seizoen vanwege de pandemie niet mogelijk.

Per 1 juli 2021 is door de Gemeente ’s-Gravenhage aan alle huurders van sportaccommodaties een rookverbod opgelegd. Dat betekent dat ook ons complex geheel rookvrij dient te zijn. Dit heeft een aantal keren tot heftige discussies geleid, maar inmiddels is nagenoeg iedereen doordrongen van dit feit.

Aan het einde van afgelopen seizoen heeft het bestuur, in een informelere omgeving, ook een evaluatie gehouden van het afgelopen seizoen. Uitvoerig is teruggekeken op het afgelopen seizoen.

Met het oog op de toekomst van ons complex is een aantal leden op verzoek van het bestuur bezig om een onderhoudsplan te maken voor ons complex. Ralph van der Kaa is hiervoor het enige aanspreekpunt. Er is ook gekeken naar duurzaamheidsmaatregelen, zoals zonnepanelen, LED-verlichting, boilers en verwarming. Er is een planning gemaakt voor het realiseren van dit onderhoud en zal conform deze planning ten uitvoer worden gebracht.

De sponsorcommissie, waar alleen Koos Kornaat nog actief in is, moet z.s.m. van nieuwe leden worden voorzien. Daarnaast moeten ook meer sponsoren worden geworven. Kleding, die bij S.V. Loosduinen nog steeds gratis beschikbaar wordt gesteld, wordt nu niet volledig gedekt uit sponsoring. Het sponsorcontract van ING is gelukkig wel verlengd.

Om vanwege de pandemie toch wat extra inkomsten te genereren is ons complex een aantal keren verhuurd aan derden. Veilig Verkeer Nederland, Opleidingsinstituut Mad Science en het Wellantcollege zijn onder meer bij ons te gast geweest.

Er waren helaas nog steeds incidenten op de velden die niet bij het bestuur worden gemeld. Dit wordt bij onze Commissie Normen en Waarden verder onder de aandacht gebracht.

En nogmaals. S.V. Loosduinen is een vereniging! Dit betekent dat we leuke en soms iets minder leuke taken met elkaar moeten oppakken en verdelen.  Het bestuur heeft jullie hierbij ook nodig!  Dank aan al onze leden en huidige vrijwilligers voor hun inzet in de afgelopen periode die tgv Corona niet de makkelijkste was.

De toekomst ziet er gelukkig goed uit voor het 85-jarige S.V. Loosduinen!

Het ledental van onze vereniging is door de laatste jaren heen stabiel te noemen.

Namens het bestuur van S.V. Loosduinen, Jan Tazelaar, maart 2022

 

Verslag Jeugdcommissie seizoen 2019-2020 en 2020-2021

De Jeugdcommissie zag er als volgt uit:
Colinda Paauw, Jeugdvoorzitter
John Wolff, TC Jeugd (seizoen 2019-2020, 1e helft)
Maurice Rampaart, TC Jeugd (seizoen 2019-2020, 2e helft)
Rutger Hartman, TC Jeugd
Pieter Blanken, TC Jeugd
Raymond Krens, Wedstrijdsecretaris

Covid19/Corona liep als een rode draad door de seizoenen 2019-2020 en 2020-2021.
De competities werden enige maanden stil gelegd en aan het eind van het seizoen weer hervat, behalve de JO19
Grotendeels konden de jeugdtrainingen onder strenge voorwaarden wel doorgang vinden.
Het aantal jeugdleden is verrassend genoeg in de Corona-periode wel toegenomen.
Seizoen 2020-2021 konden er voorbereidingen worden gemaakt om het komende seizoen 2021-2022 te starten met minimaal 2 jeugdteams meer.

Helaas konden het Jeugdkamp en de toernooien in deze periode geen doorgang vinden. Wel hebben wij de overige activiteiten zoals Pasen, Seizoen afsluiting (als vervanger van de Familiedag), Halloween en Sinterklaas door laten gaan. Al was dit in aangepaste vorm.
In deze twee seizoenen konden wij rekenen op enthousiaste trainers en leiders om er toch wat moois van te maken.

Gezien de omstandigheden is er weinig te melden op competitie-gerelateerd vlak, maar de onderbrekingen blijken geen stilstand in niveau te hebben opgeleverd.

Colinda Paauw, jeugdvoorzitter, maart 2022

 

Verslag Commissie Technische Zaken seizoen 2019-2020 en 2020-2021

De Technische Commissie bestond uit de volgende personen, te weten:

Voorzitter: Aart Blanken/Joost Nugteren

A-selectie: Arie Molenkamp/Jaap Kraumeich

Lagere senioren en zaalvoetbal: Ralph van der Kaa

Deze 2 seizoenen stonden in het teken van Corona. In beide seizoenen zijn de competities van alle teams niet uitgespeeld. De teams blijven derhalve ook in dezelfde klasse ingedeeld voor het lopende seizoen.

Het ziet er nu naar uit dat de competitie in dit seizoen (2021-2022) wel uitgespeeld gaat worden.

Er heeft lopende dit seizoen noodgedwongen een trainerswisseling plaats gevonden bij het 1e elftal. Ron van ’t Veer, Arjan Weijsenveld en Richard Lunenburg hebben de taken van Peter Barendse en Peter Baptiste overgenomen. Raymond Krens is trainer voor het 2e selectie elftal.

Aart Blanken, voorzitter T.C. maart 2022.                                                    

Verslag Commissie Normen- en Waarden seizoenen 2019 – 2020 en 2020 – 2021

Op dit moment bestaat de commissie uit Stefan Krens (voorzitter), Tessa van der Gaarden, Wibout Boersma en Jeroen de Goede. Tevens is Frans Clasener beschikbaar als vertrouwenspersoon. Door de omstandigheden waar in we nu leven konden wij/jullie maar weinig op onze mooie club komen. Maar zelf in deze moeilijke sport tijden kon ieder zich aan onze normen en waarde houden waardoor wij gelukkig niet in actie hoefden te komen.

Groeten van de N&W                                              

Verslag ActiviteitenCommissie seizoenen 2019 – 2020 en 2020 – 2021

Tot onze grote spijt is elke door de AC geplande activiteit t.g.v. Corona afgeblazen. Er zijn in deze periode geen festiviteiten en andere leuke gebeurtenissen doorgegaan.

De Activiteiten Commissie, Marcel Paul, maart 2022                                              

Verslag van de Onderhouds- en Renovatieploeg seizoenen 2019 – 2020 en 2020 – 2021

De Onderhoudsploeg bestaat uit: Martin en Ferdi Thoen, Frans Helvensteijn, Wout Visscher, Andre Zomer, Dirk Taal, Piet Eijk en Fred Bik.

Het was ook voor de Onderhoudsploeg een bijzonder jaar.
Veel wedstrijden  en trainingen die niet door zijn doorgegaan, maar toch drie maal per week aanwezig.
Dus geen schoonmaak werkzaamheden in de kleedkamers.
Toch was er nog genoeg te doen op het complex.
Nu veelal het echte onderhoudswerk.
De tafels en stoelen op het terras zijn allemaal nagekeken en waar nodig gerepareerd.
Kleedkamers zijn allemaal op gebreken gecontroleerd.
Er is een mooi schot gemaakt waardoor de milieustraat niet meer van af de weg zichtbaar is.
De schuur van de “werkers” is ook weer spic en span.
Heel blij zijn we met de nieuwe waterstofzuiger zodat de vloer van de kantine vaker onderhanden genomen kan worden.

Helaas werden we dit jaar ook geconfronteerd met twee sterfgevallen.
In april overleed Renze Elve en in mei moesten we afscheid nemen van onze mentor Peter Develing.
We zullen de sportieve discussies missen.

Gelukkig hebben we ook nieuwe helpers kunnen verwelkomen.

Tot slot nog een oproep aan alle gebruikers van het complex.
De naam zegt het al: onderhoudsploeg!
Dus niet troepopruimers.
Al we allemaal na het gebruik van kantine, keuken en kleedkamers even de handen uit de mouwen steken dan …………………… ( vul zelf maar in)!

Alvast bedankt.

De Onderhoudsploeg van S.V. Loosduinen, maart 2022

De Renovatieploeg bestaat uit: Richard Hartman, Ronald Hoste, Martin en Ferdi Thoen, Ronald de Bruyn, Marcel Paul, Frans Clasener, Aart Blanken, Leen Boers, Frans Helvensteijn, Peter Meijer, Jan Vrieling, e.a.

In de zomers van 2020 en 2021 is een groot aantal werkzaamheden aan ons clubgebouw verricht.

Een bloemlezing: het begon met het ophangen van een grote TV in de kantine die misschien al 2 jaar in de bestuurskamer stond.

Na oproep aan onze veteranen kregen we veel respons.

Er ontstond discussie over bepaalde ruimtes, staat van de bestuurskamer, ruimte achter in de kantine, kasten, houtrot van de voordeur en het vervangen van de parasoldoeken en ga zomaar door.

Vervolgens hebben wij een kleine begroting ingediend om de bestuurskamer te renoveren en de ruimte achter in de kantine een ander functie te geven, ook moest het kozijn van onze hoofdingang worden vervangen i.v.m. houtrot en onze muren weer te voorzien van een nieuw verfje. Voor ons terras moesten nieuwe stoelen en tafels worden aangeschaft.

Doordat velen van ons op zaterdag het beu waren om met moeders boodschappen te doen, hebben wij 3 maanden elke zaterdag met zo’n 15 man de klus aangegaan.

Koffie om 9 uur, 13 uur lunch en ja, om 16 uur een paar biertjes.

Ook onze onderhoudsploeg heeft meegeholpen, zij maakten op maandag alles weer schoon zodat we zaterdags langer door konden klussen.

Doordat de corona na een kleine onderbreking weer de kop opstak, was de animo weer groot om onze kantine op diversen punten aan te passen.

Het plan om een schuifpui te plaatsen lag al heel wat jaartjes op de planken, het kozijn van kleedkamers 10 en 9 was slecht, 80% van onze ruiten was nog enkel glas, twee kozijnen in de kantine waren zeer slecht en ook nog enkel glas.

Ook hier heeft het bestuur akkoord gegeven en door sponsoring van wat bedrijven konden we meer doen dan wat de begroting toe liet.

Er zijn wat opties aangedragen voor het opnieuw aankleden van de bestuurskamer. Echter het bestuur heeft aangegeven hier nog op terug te komen, maar helaas is de bestuurskamer na 1 ½ jaar nog niet af en dat geldt ook voor de banken in onze bespreekkamer.

Maar we zijn trots op onze klusmensen en ons complex ziet er weer goed uit en laten we het met ze alle het ook zo houden.

Tot Juli 2022 maar dan hopelijk zonder Corona.

De Renovatieploeg van S.V. Loosduinen, maart 2022