Zoals eerder al is gemeld is door het bestuur de datum van de Algemene Ledenvergadering 2019 (ALV) vastgesteld op woensdag 30 oktober 2019 om 20:00 uur. De trainingen vervallen deze avond.
Het bestuur nodigt al de stemgerechtigde leden vanaf 16 jaar uit om deze avond aanwezig te zijn. Ouders van jongere jeugdleden zijn ook welkom. Besproken worden o,a. de financiën van de vereniging, het vrijwilligersprobleem, de toekomst van ons complex en er vindt een bestuursverkiezing plaats. De agenda en de jaarverslagen staan uiterlijk woensdag 16 oktober a.s. op deze website
Bestuur S.V. Loosduinen, Dick Hartman (secr.)