M.i.v. volgende seizoen (2019- 2020) vindt de inning van de contributies op geheel andere wijze gaan plaats!

Gedurende meer dan 30 jaar (of een groot deel daarvan) is de inning van contributies op redelijk traditionele wijze uitgevoerd. Voor zover we kunnen nagaan begon dit met kaartenbakken, persoonlijke bezorging van de betaalverzoeken, acceptgiro’s rondbrengen en per post laten bezorgen, contributienota’s per brief en gedurende de laatste drie a vier jaar in de vorm van gepersonaliseerde e-mails. Het moge duidelijk zijn dat dit veelal een zeer tijdrovende bezigheid was.

Ook de administratie vergde veel tijd, hoewel ook hier de digitalisering veel gemakken met zich meebracht.

Hoe dan ook, in het kader van deze digitalisering en verdergaande professionalisering maar ook vanwege vernieuwing en verjonging, is besloten de contributie-inning en de bijbehorende administratie uit te besteden.

We hebben hiervoor een contract afgesloten met NIKKI-ONLINE (“De online Penningmeester van uw Vereniging. Uniek, transparant, veilig en snel”), gevestigd te Culemborg.

De toekomstige procedure gaat als volgt:

In de eerste helft van juli ontvangt men een gepersonaliseerde e-mail waarin een iDEAL-betaallink is opgenomen. Op basis hiervan kan men kiezen voor betaling van de totale contributie in 1 keer (men moet dit wel even melden via het e-mailadres wat daarvoor specifiek in het leven wordt gebracht) of in maximaal 10 termijnen per contributiejaar. In het eerste geval worden er GEEN administratiekosten in rekening gebracht. Kiest men voor betaling in termijnen wordt een EXTRA FEE in rekening gebracht van 10% van de totale contributie met een maximum van 19 euro per lid.

Senior-Ooievaarspashouders ontvangen een nota van 50% van het totale contributiebedrag. Dit is uiteraard uitsluitend afdoende als de pas binnen de gestelde tijd gescand wordt. Jeugd-Ooievaarspashouders ontvangen geen contributienota zolang zij zich aan de door de vereniging gestelde voorwaarden houden. Het scannen van de pas blijft op dezelfde wijze uitgevoerd worden zoals dat nu gebeurt.

In de voortgang van de contributiebetaling kan NIKKI-ONLINE contact opnemen met onze leden. Dat kan telefonisch of per e-mail.

Aan NIKKI-online is tevens een incassobureau verbonden. Bij ernstige betalingsachterstanden bestaat derhalve de mogelijkheid om hier op efficiënte wijze gebruik van te maken.

Uiteraard conformeert NIKKI-ONLINE zich geheel aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zodat uw privacy gewaarborgd is.

Alle betalende leden en donateurs krijgen voordat deze wijze van contributie-inning start nog een persoonlijke e-mail of brief van NIKKI-ONLINE (maar wellicht ook van S.V. Loosduinen).

Rest ons nog te vermelden dat de contributies voor het volgend seizoen conform beslissingen in de ALV verhoogd zijn met 2,2% en naar boven zijn afgerond op hele euro’s. Deze zijn:

Leeftijd Per jaar
3 t/m 4 jaar  Gratis
5 t/m 6 jaar (Mini Pupil)  €   86,00
7 t/m 11 jaar Pupil  € 169,00
12 t/m 16 jaar Junior  € 187,00
17 t/m 18 jaar Aspirant  € 206,00
Senior veld (vanaf 19 jaar)  € 226,00
Senior zaalvoetbal  € 200,00
Senior veld- en zaalvoetbal  € 325,00
Niet-spelende leden  €   79,00
Donateur  €   38,00 minimaal
Wandelleden (NW en WF)  € 159,00
WandelFit– intro  €   43,00
WandelFit-regulier  € 155,00

NB. 3e lid in gezin krijgt korting van 50%; 4e lid krijgt korting van 100%

Uiteraard wordt vanuit de vereniging de vinger op de pols gehouden. Daarvoor blijft ondergetekende vooralsnog in functie.
Voor vragen kan men terecht op het e-mailadres: contributies.svloosduinen@ziggo.nl

Na seizoen 2019-2020 vindt evaluatie plaats over continuering van deze methode.

Bestuur S.V. Loosduinen,

Jan Tazelaar, namens de penningmeester

UPDATE: Op woensdag 15 mei zijn alle leden en donateurs via een mailbericht over de bovenstaande wijzigingen geïnformeerd.