Middels verschillende (digitale) bronnen zijn jullie inmiddels wel op de hoogte van de nieuwe maatregelen die de overheid heeft afgekondigd. Deze maatregelen zijn een aanvulling op al eerder genomen maatregelen en met de inhoud hiervan zal ik u niet verder vermoeien. Feit is wel dat deze maatregelen verstrekkende gevolgen heeft voor onze vereniging, S.V. Loosduinen.

Sportief gezien weten we op dit moment nog niet waar wij aan toe zijn. Het is afwachten op het bericht van de KNVB hoe de voetbal competities gaan verlopen. Hier kunnen wij enkel over speculeren maar dit is afwachten naar de afloop. Buiten het voetbal zullen de wandelgroep en hardloopgroep WIN hun activiteiten niet kunnen uitvoeren vanuit S.V. Loosduinen.

Vanuit financieel oogpunt kunt u wellicht begrijpen dat dit voor een kleine vereniging als S.V. Loosduinen ook een aderlating is. Alle kosten moeten worden doorbetaald en er zijn geen inkomsten. Wat dit voor de toekomst gaat betekenen kan ik op dit moment niet zeggen maar ook wij zullen, als klein bedrijf zijnde, met plannen komen om draaiende te kunnen blijven. We zijn druk bezig om alles in kaart te brengen en daar waar nodig, zullen wij maatregelen moeten nemen. Ook zijn wij aan het nadenken over manieren om meer inkomsten te genereren. Wij hebben ons helaas ook genoodzaakt gezien de familiedag te moeten cancelen in de vorm die wij kennen.

Wellicht kan dit op een later moment of in een andere vorm, maar de familiedag, met tent en feestavond, van 13 juni 2020 zal niet doorgaan.

Ons complex is tot 1 juni 2020 gesloten voor alle activiteiten. Ik doe dan ook een dringend beroep om niet het complex te betreden zonder toestemming van het bestuur. Er wordt streng gehandhaafd dat er geen personen op de complexen zijn en indien nodig zullen er boetes worden uitgedeeld aan de personen maar ook aan de vereniging. U begrijpt dat dit zeer onwenselijk is, dus blijf alsjeblieft weg van het complex.

Als laatst wil ik mij richten tot het kloppende hart van onze vereniging. Onze vrijwilligers en alle mensen die S.V. Loosduinen een warm hart toe dragen. Ik ben mij ervan bewust dat de sluiting van het clubgebouw gevolgen heeft voor vele sociale activiteiten. Van de sport die er wordt uitgevoerd tot de kaartclub, de onderhoudsploeg en iedereen die gewoon even langskomt voor een drankje. Het is niet anders dan dat dit ook op uw sociale leven een impact heeft. Ik vraag aan iedereen om de club, het bestuur maar zeker elkaar te steunen. Denk aan diegene met wie je altijd leuk kunt praten maar niet direct in je vriendenkring zit. Stuur een appje, mailtje of bel even. Houd elkaar in de gaten, steun elkaar en dan kunnen we hopelijk elkaar weer zien in betere tijden.

Ralph van der Kaa

Voorzitter S.V. Loosduinen