Namens het bestuur laten wij het volgende weten:

Helaas heeft Joost Nugteren aangegeven zijn functie als bestuurslid en hoofd Technische Commissie te moeten neerleggen. Joost zal betrokken blijven bij de vereniging als onder andere coördinator van dienst. Het bestuur wilt Joost bedanken voor zijn inzet de afgelopen maanden.

Aart Blanken en Arie Molenkamp hebben zich aangeboden om (weer) betrokken te zijn bij de Technische Commissie. Zij zullen samen met Jaap Krumeich de Technische Commissie gaan vormen. Ook hiervoor dank dat jullie dit weer willen oppakken!

Tevens heeft Peter Meijer medegedeeld momenteel even een stapje terug te moeten doen in verband met een nieuwe baan. Sander Böhms is voor dit moment even de enige leider. Wij hopen Peter snel weer op de vereniging te kunnen zien.