Aan het begin van het nieuwe seizoen is het bestuur afgelopen dinsdag 27 augustus 2019 in informele sfeer bijeen geweest om een aantal belangrijke onderwerpen voor de vereniging uitvoeriger te bespreken.
De uitkomsten van dit overleg treft u hier aan: Bestuursmededelingen, augustus 2019 en Gedragsregels 2019

Bestuur S.V. Loosduinen, Dick Hartman (secr.)