Eind juni hebben wij aan alle leden/donateurs van S.V. Loosduinen een nota per e-mail verzonden. Daarin het verzoek om voor 31 augustus a.s. de contributie/donatie te voldoen.

Een groot deel van onze leden/donateurs heeft inmiddels aan dit verzoek voldaan en we weten ook dat vele leden deze betaling hebben ingepland op een van de laatste dagen van augustus.

Zouden er nog leden zijn van wie de uiterste betaaldatum aan de aandacht is ontsnapt, dan geven we dit hierbij nog even aan met inderdaad het verzoek voor 31 augustus 2017 het verschuldigde bedrag te voldoen.

Bij voorbaat onze hartelijke dank,

Met vriendelijke groet,

Jan Tazelaar (namens de penningmeester van S.V. Loosduinen),
jan.tazelaar@ziggo.nl