Nieuwsbrief de Blauwwitter, nr. 2, november/december 2017

In deze tweede Nieuwsbrief weer een selectie van de berichten van de afgelopen maanden, maar o.a. ook de verjaardagen, de ‘vijfjeslijst’, de ledenmutaties, informatie uit de ALV 2017 en over de Haagse Norm, een cadeautje voor onze vrijwilligers van de gemeente...

Nieuwsbrief de Blauwwitter, nr.1, oktober 2017

Nadat jarenlang bij S.V. Loosduinen een papieren, en later ook een digitaal, clubblad verscheen, eerst wekelijks en nadien tweewekelijks, heeft het bestuur het vorig seizoen besloten hiermee te stoppen. Redenen hiervoor waren o.a. dat veel berichten en al verslagen al...