FAMILIEDAGLOTERIJ 2023

FAMILIEDAGLOTERIJ 2023

De loterij op de familiedag is een belangrijke bron van inkomsten om die dag mogelijk te maken. Dat is nou eenmaal de definitie van een loterij … het moet geld in het laatje brengen. Al diverse jaren verkoopt Jolanda van den Oever-Develing de loten op de familiedag....
Afscheid Nordic Walking leidster Mariëlle de Jong

Afscheid Nordic Walking leidster Mariëlle de Jong

Sinds 2005 floreert ook onze wandelafdeling. Elke vrijdag (en vroeger ook donderdag) wandelen onze oudere medemensen er rond Madestein lustig op los. De laatste 14 a 15 jaar onder de bezielende leiding van Mariëlle de Jong. Helaas verhuist zij  om onder meer een Goois...
FAMILIEDAGLOTERIJ 2023

Voorlopige Info Familiedag (17 juni 2023)

Aanmelden voor voetballen op het familietoernooi Ook dit jaar hebben we het onderlinge voetbaltoernooi op de familiedag, zaterdag 17 juni. We spelen zeven tegen zeven in gesponsorde teams. De spelende leden van de senioren, veteranen, dames, zaal en jeugd JO17 kunnen...
Vacatures Bestuur S.V. Loosduinen ingevuld

Vacatures Bestuur S.V. Loosduinen ingevuld

Jeugdvoorzitter Enige tijd geleden maakte jeugdvoorzitter Colinda Paauw bekend te stoppen met deze bestuursfunctie na deze ruim zeven jaar te hebben bekleed. In de ontstane vacature is voorzien door een tweemanschap. Rutger Hartman en Stanley van der Kruk hebben zich...
Contributies S.V. Loosduinen 2023-2024

Contributies S.V. Loosduinen 2023-2024

Volgens onze Statuten en Reglementen dienen per seizoen de contributies verhoogd te worden met het inflatiecijfer per 1 januari van het betreffende jaar, in dit geval 2023. Volgens het CBS was dit inflatiepercentage 10. Dat zou betekenen dat de contributies per 1 juli...
Vacatures Bestuur S.V. Loosduinen ingevuld

Vacature Secretaris S.V. Loosduinen

Op de laatste Algemene Ledenvergadering (ALV), die werd gehouden in november 2022, heeft de secretaris aangegeven zich tijdens de eerstkomende ALV niet meer herkiesbaar te stellen. Dit heeft niets te maken met de werkzaamheden die bij de uitvoering daarvan horen, maar...