Belactie Vriendenloterij

Belactie Vriendenloterij

De Vriendenloterij (wie kent dit niet) onderneemt een actie die voor (voetbal)clubs zeer profijtelijk kan zijn. Hiertoe dienen leden benaderd te worden met het verzoek lid te worden van de Vriendenloterij. Niets meer en niets minder. S.V Loosduinen heeft besloten...
Voorstel Samenstelling Bestuur

Voorstel Samenstelling Bestuur

Zoals bekend heeft voorzitter Ralph van der Kaa te kennen gegeven dat hij tijdens de ALV van 9 november a.s. zijn functie zal neerleggen. Na veel overleg zullen tijdens deze vergadering de volgende personen worden voorgedragen cq. herkiesbaar worden gesteld:...
Contributiemail 2022 -2023 verzonden

Contributiemail 2022 -2023 verzonden

Heden is door het bureau NIKKI de jaarlijkse contributiemail verzonden. Moet dus ook door (bijna) iedereen ontvangen zijn. Het is dus GEEN spam; je kunt daar gerust op zijn. Er kunnen wat vreemdsoortige e-mailadressen in staan, maar dat is niet iets om je druk over te...
Contributies seizoen 2022-2023

Contributies seizoen 2022-2023

Zoals gebruikelijk ontvang je een dezer weken een mailtje van het contributie-inningsbureau NIKKI m.b.t. het komende seizoen. De contributie kun je in één keer voldoen, maar ook desgewenst in 10 termijnen. Kies je voor het laatste dan betaal je een opslag van 10% met...
S.V. Loosduinen en Social Media

S.V. Loosduinen en Social Media

Zoals bekend gebeurt er altijd veel op onze club. Ongeacht of het gaat om nieuwe trainers, verzoek om barpersoneel, teamuitjes of andere leuke dingen. Wij proberen jullie altijd op de hoogte te houden via onze website en andere sociale media. In het afgelopen jaar is...
Verslag Familiedag 11 juni 2022

Verslag Familiedag 11 juni 2022

Zaterdag 11 juni was de Familiedag. Eindelijk weer na 3 jaar, wat hebben we dit gemist! De tent stond er strak bij, mooi gezicht als je aan komt fietsen. Het weer werkte geweldig mee, alle ingrediënten voor een fantastische dag waren aanwezig. Omdat veel van de...