Voorlopige Info Familiedag (17 juni 2023)

Voorlopige Info Familiedag (17 juni 2023)

Aanmelden voor voetballen op het familietoernooi Ook dit jaar hebben we het onderlinge voetbaltoernooi op de familiedag, zaterdag 17 juni. We spelen zeven tegen zeven in gesponsorde teams. De spelende leden van de senioren, veteranen, dames, zaal en jeugd JO17 kunnen...
Vacatures Bestuur S.V. Loosduinen ingevuld

Vacatures Bestuur S.V. Loosduinen ingevuld

Jeugdvoorzitter Enige tijd geleden maakte jeugdvoorzitter Colinda Paauw bekend te stoppen met deze bestuursfunctie na deze ruim zeven jaar te hebben bekleed. In de ontstane vacature is voorzien door een tweemanschap. Rutger Hartman en Stanley van der Kruk hebben zich...
Contributies S.V. Loosduinen 2023-2024

Contributies S.V. Loosduinen 2023-2024

Volgens onze Statuten en Reglementen dienen per seizoen de contributies verhoogd te worden met het inflatiecijfer per 1 januari van het betreffende jaar, in dit geval 2023. Volgens het CBS was dit inflatiepercentage 10. Dat zou betekenen dat de contributies per 1 juli...
Voorlopige Info Familiedag (17 juni 2023)

Familietoernooi 2023; aanmelding spelers

Aanmelden voor voetballen op het familietoernooi Ook dit jaar hebben we het onderlinge voetbaltoernooi op de familiedag, zaterdag 17 juni. We spelen zeven tegen zeven in gesponsorde teams. De spelende leden van de senioren, veteranen, dames, zaal en jeugd JO17 kunnen...
Vacatures Bestuur S.V. Loosduinen ingevuld

Vacature Secretaris S.V. Loosduinen

Op de laatste Algemene Ledenvergadering (ALV), die werd gehouden in november 2022, heeft de secretaris aangegeven zich tijdens de eerstkomende ALV niet meer herkiesbaar te stellen. Dit heeft niets te maken met de werkzaamheden die bij de uitvoering daarvan horen, maar...