A.s. donderdag 23 mei 2019, worden er in ons land Europese verkiezingen gehouden. Ons clubgebouw wordt die dag dan ook weer gebruikt als stembureau (nummer 142). Van 07:30 – 21:00 uur kunnen stemgerechtigden hun stem uitbrengen in ons clubgebouw. Dit betekent dat de kantine en de bar niet kan worden gebruikt door leden en overige bezoekers van onze vereniging deze dag totdat het verkiezingsbureau klaar is met de werkzaamheden. Dit geldt ook voor onze darters!

Onze entree mag deze dag alleen door de stemmers worden gebruikt. Voor onze leden is de bestuurskamer deze dag bereikbaar van buitenaf. Vanuit daar is onze bar, via het rechterdeel, slechts voor een enkeling beschikbaar voor het halen van (meerdere) consumpties.

Wij verzoeken u goed nota te nemen van dit feit. De verkiezingen mogen deze dag geen hinder ondervinden van de gebruikelijke activiteiten deze dag bij S.V. Loosduinen!

Voor S.V. Loosduinen is dit een mooie gelegenheid om ons te presenteren aan onze (nieuwe) buren in Madestein, Ockenrode en Vroondaal. Wij hopen op een goede opkomst. Leden van S.V. Loosduinen, woonachtig in de gemeente Den Haag, kunnen uiteraard ook bij ons komen stemmen. Vergeet dan niet, naast u stempas, ook een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Stemmen kan ook via een volmacht, maar let er dan wel op dat u ook een kopie van het identiteitsbewijs van degene(n) voor wie u mag stemmen meeneemt.

Voor meer informatie over de verkiezingen zie: https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/verkiezingen.htm

Dank voor uw medewerking!

Bestuur S.V. Loosduinen