Na bijna 7 jaar het voorzitterschap van de Jeugdcommissie vervuld te hebben, heeft Colinda besloten deze bestuursfunctie aan eind van het huidige seizoen te beëindigen.
In deze periode heeft zij de jeugdafdeling doen uitgroeien tot een uiterst gezonde afdeling met momenteel 17 teams en een grote groep spelertjes van onder de 7 jaar. Voor iedere leeftijdsgroep is er een trainer en ook met de verdere staf is alles prima georganiseerd.

Het moge duidelijk zijn dat dit besluit zeer betreurenswaardig is, maar met alle respect zal moeten worden geaccepteerd. Voorlopig gaat Colinda op oude voet verder tot, zoals gezegd, het eind van het huidige seizoen. Tot dat moment wensen wij haar alle succes.

Omtrent eventuele opvolging is natuurlijk nog niets bekend, maar dat het een zeer zware opgave zal zijn dit op gepaste wijze in te vullen is wel duidelijk.