Zoals bekend is de incasso van de contributies in handen gegeven van een extern bureau NIKKI-Online genaamd. Vanaf juli jl. is deze incasso gestart. Anders dan in het verleden bestaat de mogelijkheid om niet alleen in één keer de jaarcontributie te voldoen maar ook in termijnen. Op dit moment hebben ongeveer een 40-tal leden geen enkele reactie gegeven op de verzoeken van NIKKI (een deel van) de contributie te voldoen. Dat kan komen door een niet-correct e-mailadres, doordat de mails in de spambox zijn beland, wellicht aan de aandacht ontsnapt, slordigheid, etc.

Heb je op geen enkele wijze iets gehoord, stuur dan even een mail naar contributies.svloosduinen@ziggo.nl. Wij zorgen dat e.e.a. alsnog wordt geregeld.

Heb je wel mails ontvangen van NIKKI, dan verzoeken wij je alsnog hierop te reageren en het gevraagde bedrag te voldoen (via de iDeal-link). Mocht de betaling achterwege blijven, dan volgt een speelverbod.

Bij voorbaat onze dank voor de medewerking.

Namens de penningmeester van S.V. Loosduinen,
Jan Tazelaar