Heden is door het bureau NIKKI de jaarlijkse contributiemail verzonden. Moet dus ook door (bijna) iedereen ontvangen zijn.

Het is dus GEEN spam; je kunt daar gerust op zijn. Er kunnen wat vreemdsoortige e-mailadressen in staan, maar dat is niet iets om je druk over te maken.

Wel zijn er wat extra aanvullingen nuttig. In eerste instantie verwijzen wij naar de site waar onlangs e.e.a. is aangekondigd. Hierbij is in de “bijlage” een uitvoerige uitleg gegeven.

Wellicht het volgende ter verduidelijking. Donateurs dienen een minimumbedrag van € 41 te betalen, maar meer mag dus ook …… Bij een eventuele reactie hierop krijgt men een ander bedrag te betalen.

Leden van Verdienste en Ereleden zijn vrijgesteld van contributie, echter er zijn in het verleden dergelijke leden geweest die vrijwillig een bijdrage hebben gegeven. Deze leden krijgen een aparte mail vanuit S.V. Loosduinen (dit is bij de contributie-inning van vorig jaar niet altijd helemaal goed gegaan).

Ooievaarspashouders jonger dan 18 jaar krijgen geen mail. Zij dienen op korte termijn de pas te laten scannen. Pashouders van 18 jaar of ouder krijgen een mail ten bedrage van de helft van het totale contributiebedrag. T.b.v. de andere helft geldt ook de scan-verplichting.

Hopelijk verduidelijkt dit e.e.a.