De hoogte van de contributies blijft komend seizoen hetzelfde; er is besloten, mede vanwege de pandemie, om de inflatiecorrectie deze keer niet toe te passen. Medio augustus ontvang je de eerste contributiemail; je kunt in één keer je contributie voldoen, maar ook in (10) termijnen betalen.

Voor de inning van de contributies werken wij weer samen met het bedrijf NIKKI, zoals wij dat ook de laatste twee jaar al deden. Dit geschiedt voor het eerst op basis van ons ledenbestand in SportLink, de voetbalsite van de KNVB.

Te zijner tijd hopen wij weer op jullie bereidwillige medewerking.