Zoals vermeld in onze staturen en reglementen wordt de contributie jaarlijks verhoogd met het inflatiecijfer per 1 januari. Vorig jaar is dit niet doorgevoerd, enerzijds vanwege het extreem lage inflatiecijfer (1,3%), anderzijds vanwege de pandemie. Per 1 januari van dit jaar bedroeg de inflatie 2,7%. Het bestuur heeft besloten beide inflatiecijfers te sommeren en de contributies per 1 juli a.s. te verhogen met 4%. De nieuwe bedragen zijn vermeld in het betreffende informatieblad, wat HIER te zien is. Wellicht ten overvloede vermelden we dat de huidige inflatiecijfers ruim boven de 10% liggen. Hoe dat zich tzt laat uitwerken moeten we afwachten.

Tzt (in de loop van juli) zal ons administratiebureau NIKKI de contributiemails toezenden. Wij vragen jullie begrip.