Tijdens de persconferentie van 23 februari werd aangekondigd dat de huidige lockdown die geldt in Nederland om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in ieder geval wordt verlengd tot en met 15 maart. De huidige maatregelen die gelden voor het voetbal worden hiermee automatisch ook verlengd tot deze datum. Daarnaast geldt van 21:00u ’s avonds tot en met 4:30u ’s ochtends een avondklok. Deze avondklok blijft tot ten minste maandag 15 maart 4:30u van kracht. Een versoepeling van de maatregelen voor de sport is dat de overheid vanaf 3 maart toestaat dat spelers tot 27 jaar weer samen buiten mogen sporten. Dit biedt perspectief maar helaas is deze versoepeling slechts op toepassing voor een klein aantal leden van onze vereniging die hierdoor weer mogen gaan trainen. Tevens ontvingen wij vandaag bericht van de KNVB waarin te lezen viel dat we ook op het punt zijn gekomen, conform de routekaart, de competities van senioren categorie A, waaronder dus alle competities van de 1e elftallen in de 2e divisie t/m 5e klasse niet kunnen worden hervat. Dit houdt in dat er geen promotie/degradatie zal plaatsvinden en dat de indeling voor het seizoen 2021/’22 zal worden gebaseerd op de indeling van het huidig seizoen 2020/’21. Voor deze teams wordt in navolging van de categorie B ook de KNVB Regiocup aangeboden, zodra de coronamaatregelen dat toestaan.

Wij begrijpen dat dit vragen kan oproepen ten aanzien van de contributie. Wij willen iedereen bedanken dat zij de contributie zijn blijven betalen en hiermee hun clubliefde hebben getoond en ons hebben gesteund. Dit neemt echter niet weg dat er ook leden zullen zijn die het in deze moeilijke tijden zelf ook financieel minder hebben. Vooral de categorie van 18 jaar en ouder heeft het afgelopen seizoen niet tot nauwelijks gebruik kunnen maken van de faciliteiten om te voetballen. Wij zullen dit tijdens de komende bestuursvergadering van 4 maart bespreken en de leden welke dit aangaat zullen de uitkomst hiervan via de mail ontvangen. In het algemeen kunnen vragen altijd worden ingestuurd naar secretaris@svloosduinen.nl.

Vaak uit het oog, maar zeker niet uit het hart, zal bovenstaand uiteraard ook gelden voor de twee zaalteams die ook hun geliefde sport niet kunnen uitoefenen.

Blijf gezond en wellicht tot snel!

Namens het bestuur,

Ralph van der Kaa