Naar aanleiding van de aangekondigde maatregelen van het kabinet, die in gaan per
vanavond 22:00u, is besloten om alle wedstrijden in het amateurvoetbal per direct uit
het programma te halen voor de komende vier weken. Onderstaand de aanvullende
maatregelen. De maatregelen die al golden blijven ook nog steeds van kracht.
Nieuwe regels voor sporten
 Sporten mag alleen op 1,5 meter afstand van anderen.
Sport alleen. Of in een team van maximaal 4 mensen.
Wedstrijden zijn niet toegestaan.
Dit geldt voor mensen van 18 jaar en ouder.
 De sportregels gelden niet voor kinderen tot 18 jaar.
Zij mogen wel in grotere teams sporten.
Of wedstrijden spelen met teams van hun eigen club.
 Sportkantines zijn gesloten.
 Douches en kleedkamers zijn gesloten.

De jeugd tot en met 17 jaar mag dus blijven trainen en onderlinge wedstrijden spelen.
Voor de senioren zijn trainingen en wedstrijden helaas weer niet meer mogelijk.
Via de trainers zal er informatie komen over trainingen en/of wedstrijden.