Om te noteren in de agenda’s. Door het bestuur is de datum van de Algemene Ledenvergadering 2019 (ALV) vastgesteld op vrijdag 1 november 2019. De agenda en de overige vergaderstukken worden medio oktober op deze website geplaatst.

Bestuur S.V. Loosduinen, Dick Hartman (secr.)