bal-SVLoosduinen_logoDe basis van een goed functionerende voetbalvereniging wordt gevormd door de vrijwilligers binnen een vereniging. Taakomschrijvingen zijn belangrijk voor zowel behoud als werving van vrijwilligers. Een taakomschrijving vergroot de duidelijkheid en maakt de vereniging beter bestuurbaar. Het is duidelijk wie precies wat doet en wie verantwoordelijk is voor bepaalde zaken.

Een taakomschrijving geeft inzicht in wat iemand moet kunnen en  willen om de betreffende functie uit te oefenen. Als je een functie als vrijwilliger uitoefent, betekent het dat je dit vrijwillig doet. Maar het betekent niet dat het ook vrijblijvend is. Door middel van dit functieboek geven we aan, wat voor de betreffende functie de taken, maar ook de verantwoordelijkheden zijn. Het functieboek is kortgeleden door het bestuur vastgesteld en is hier in te zien. functieboek-s-v-loosduinen
Het functieboek krijgt ook een plaats elders op deze website.

Bestuur S.V. Loosduinen, Dick Hartman (secr.)