De Haagse Norm is tot stand gekomen door de inbreng van bestuursleden van een groot aantal Haagse amateurvoetbalverenigingen, samen met de KNVB en de gemeente Den Haag. Op 1 juli 2017 hebben de verenigingen, KNVB bondsvoorzitter Michael van Praag, Hikmet Weeling, KNVB -veilig sportklimaat-, en wethouder Rabin Baldewsingh dit manifest op ludieke wijze ondertekend. Met elkaar is dit manifest opgesteld, maar dit is slechts de start.

Samen maken we de Haagse Norm. Met aanvoerders, bestuursleden, spelers, coaches, ouders, iedereen die op en rond de velden aanwezig is! Uiteindelijk zijn wij degenen die elk weekend er samen wat moois van maken als we met en tegen elkaar voetballen. Gezamenlijke ambities, concrete afspraken, maar ook een logo, aanvoerdersbanden en een website om de Haagse Norm zichtbaar te maken.

Inmiddels hebben 28 Haagse verenigingen zich uitgesproken vóór de Haagse Norm te staan. Natuurlijk een mooi aantal (van de 41), waarbij het nu zaak is om voor kwaliteit te gaan!

Aan de vooravond van het nieuwe seizoen was er op dinsdag 12 september jl. een bijeenkomst in ons clubgebouw georganiseerd om de invoering van de Haagse Norm verder vorm en inhoud te geven bij onze vereniging. Daarnaast was er ook aandacht voor het onderwerp Sportief Coachen. Aanwezig waren naast bestuursleden, leden van de Commissie Normen en Waarden, de Jeugdcommissie en de Technische Commissie, maar ook scheidsrechters, jeugdtrainers en leiders, aanvoerders en spelers uit de verschillende elftallen. Het was een geslaagde en leerzame bijeenkomst die onder leiding stond van Hikmet Weeling.

Haagse norm

In dit document worden per doelgroep een ambitie en een (aantal) gedragshandelingen beschreven. Zie ook: Manifest Haagse Norm

Tezamen vormen zij de Haagse norm.

Deze Haagse norm is tot stand gekomen door de input van bestuursleden van het Haagse  amateurvoetbal, tezamen met de KNVB en de gemeente Den Haag.

Bestuur

Ambitie: 

Bestuursleden van Haagse voetbalverenigingen kennen en ontmoeten elkaar.

Dit gaan we doen:

• Aan de start van het seizoen is er een gezamenlijke kick-off.

• Eén bestuurslid is verantwoordelijk als aanspreekpunt voor de Haagse norm binnen de vereniging.

• Bij incidenten nemen we als Haagse verenigingen contact op met elkaar.  Bij S.V. Loosduinen is Dick Hartman (secretaris) hiervoor de contactpersoon.

Spelers

Ambitie: 

Spelers (vooral senioren) geven het goede voorbeeld en er vindt geen spelbederf plaats. De spelers gaan respectvol met elkaar om, beslissingen van de arbitrage worden geaccepteerd en spelers kennen de spelregels.

Dit gaan we doen:

• Alleen de aanvoerder mag de arbitrage om uitleg vragen.

• Voor en na afloop van de wedstrijd geeft men elkaar een hand.

Kader (coach/begeleider)

Ambitie: 

De begeleiding van een team geeft het goede voorbeeld, bestaat uit (minimaal) een volwassen persoon en stelt het team in staat om met plezier te voetballen.

Dit gaan we doen:

• Beide coaches ontmoeten elkaar voor de wedstrijd en geven elkaar een hand.

• Coaches vragen een time-out aan als er escalatie dreigt te ontstaan.

• Als er tijdens de wedstrijd een incident is zoeken de coaches onderling contact voordat men het complex verlaat.

Arbitrage (scheidsrechter en grensrechters)

Ambitie: 

De arbitrage is onpartijdig en stelt de teams in staat om volgens de spelregels en met plezier het voetbalspel te spelen.

Dit gaan we doen:

• Voor, tijdens en na de wedstrijd communiceert de arbitrage met beide teams.

• Het waar nodig toepassen van een time-out om escalatie te voorkomen.

Ouders

Ambitie: 

Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kind(eren) en stellen zich positief op.

Dit gaan we doen:

• Positief aanmoedigen zien we graag. Het begeleiden en coachen van het spel wordt overgelaten aan de coaches en arbitrage.

• Ouders blijven buiten de omheining en het speelveld.

• Als een ouder niet aanwezig kan zijn zorgt hij/zij ervoor dat een andere volwassene op dat moment de verantwoordelijkheid draagt.

Voor het laatste nieuws zie: https://positief-leiden.email-provider.nl/web/h4d25i5jzx/nv7bhh4acv/auccpm0vrd/lyf7niwgdi

Meer informatie is te vinden op www.haagsenorm.nl