Historische data

3 september 1936
Oprichting SV Loosduinen

1937
Opening terrein Watertoren

1938
Verhuizing naar weiland boer Kees Vreugdenhil

1939
Verhuizing naar Teun Vreugdenhil (Emiliehoeve)

1941/1942
Laatste voetbalseizoen tijdens de oorlog

15 augustus 1945
Eerste na-oorlogse bestuursvergadering

augustus 1946
Opening ‘kleedbarak’

1952
Verschijning eerste clubblad

Juli/augustus 1953
Oprichting Volleybalafdeling

11 december 1956
Feestavond t.g.v. 20 jarig bestaan in zaal Varia in de Roskam

mei/juni 1961
Nederlaagserie i.v.m. 25 jarig bestaan

28 september 1961
Feestavond t.g.v. 25 jarig bestaan in zaal Varia in de Roskam

23 mei 1962
Aanvang werkzaamheden nieuwe kantine ‘oud’ Madestein

23 agustus 1966
Opening clubgebouw ‘oud’ Madestein

1967
Aansluiting van de kantine op de waterleiding

26 april 1975
Ingebruikneming clubgebouw ‘nieuw’ Madestein

30 mei 1975
Officiele opening clubgebouw door ere-voorzitter G.J.Slootweg sr

1 september 1976
Receptie t.g.v. het 40 jarig bestaan

4 september 1976
Feestavond t.g.v. 40 jarig bestaan in de Brink Inn in Bloemendaal

22 augustus 1976
Opening tentoonstelling SV Loosduinen, TAVENU en Lsd. Damclub

23 augustus 1986
Reunie t.g.v. het 50-jarig jubileum

26 augustus 1986
Toekenning sportpenning van de gemeente Den Haag

29 augustus 1986
Officiele receptie t.g.v. het 50-jarig bestaan

april/augustus 1993
Uitbreiding huidig clubgebouw

31 augustus 1996
Feestavond t.g.v. 60 jarig bestaan in de Leuningjes te Poeldijk

17 september 1999
Buitengewone ledenvergadering i.v.m. beschikbaarstellen van bestuursfuncties

17 oktober 1999
SV Loosduinen op internet (http://voet.ball.net)

22 september 2000
Eerste ledenvergadering zonder voorzitter

8 juni 2001
Domeinnaam svloosduinen.nl is een feit.

14 januari 2003
Ingebruikname lichtinstallatie op het hoofdveld door wethouder Stolte

28 april 2004
Na 5 jaar zonder voorzitter is Rien Koolstra benoemd tot nieuwe voorzitter

30 september 2006
SV Loosduinen viert haar 70-jarig bestaan met o.a. een nieuw scorebord

2 september 2011
SV Loosduinen houdt receptie t.g.v. het 75-jarig bestaan. Wethouder Karsten Klein ontvangt jubleumboek.

3 september 2011
SV Loosduinen speelt jubileumwedstrijd tegen ADO Den Haag op jubileumdag

8 oktober 2011
Opening tentoonstelling ´75 jaar S.V. Loosduinen´ in het Loosduins Museum

Juni/juli 2012
Renovatie clubgebouw met o.a. een nieuw dak

13 september 2014
S.V. Loosduinen 1 wint met 31-0 van Wanica Star 1

26 augustus 2016
Wethouder  Rabin Baldewsingh opent het eerste kunstgrasveld van S.V. Loosduinen