Woensdagavond 30 oktober vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) van S.V. Loosduinen plaats. Eén van de besproken onderwerpen waren de gedrags- en huisregels bij onze vereniging. Op verzoek vanuit de vergadering worden deze opnieuw, met het eerder geplaatste onderstaande bericht, nu nogmaals onder de aandacht gebracht bij onze leden en gasten.  Meer informatie uit de ALV volgt later vandaag.

Door het bestuur zijn in het verleden een aantal gedragsregels opgesteld voor (kader)leden, ouders en bezoekers van ons complex. Noodzakelijke regels om het voor iedereen leuk en gezellig te houden. Regels die natuurlijk ook van toepassing zijn als wij op bezoek zijn bij een andere vereniging. Daar gedragen wij ons als gast, respecteren wij ook daar de huisregels en brengen onze vereniging niet in diskrediet.

Het bestuur brengt hierbij deze regels nogmaals onder de aandacht van onze (nieuwe) leden. In deze bijlage zijn deze regels te vinden. Huisregels S.V. Loosduinen
Bij overtreding van deze regels kunnen sancties volgen, mede ook volgens ons Statuut Normen en Waarden, een nieuw Statuut dat al enige jaren van toepassing is binnen S.V. Loosduinen en elders op deze site is terug te vinden, maar ook hier is in te zien. NW-statuut-versie-08-10-2016 

Bestuur S.V. Loosduinen, Mira van den Bos (secretaris)