Door het bestuur zijn in het verleden een aantal gedragsregels opgesteld voor (kader)leden, ouders en bezoekers van ons complex.
Noodzakelijke regels om het voor iedereen leuk en gezellig te houden.
Regels die natuurlijk ook van toepassing zijn als wij op bezoek zijn bij een andere vereniging. Daar gedragen wij ons als gast, respecteren wij ook daar de huisregels en brengen onze vereniging niet in diskrediet.

Het bestuur brengt hierbij deze regels nogmaals onder de aandacht van onze (nieuwe) leden. In de bijlage zijn deze regels te vinden. Huisregels S.V. Loosduinen
Bij overtreding van deze regels kunnen sancties volgen, mede ook volgens ons Statuut Normen en Waarden, een nieuw Statuut dat al enige jaren van toepassing is binnen S.V. Loosduinen en elders op deze site is terug te vinden, maar ook hier is in te zien. NW-statuut-versie-08-10-2016 

Bestuur S.V. Loosduinen
Dick Hartman (secr.)