Vrijdag 5 april 2013 was het `Jubilarissenavond` bij S.V. Loosduinen. Leden die de vereniging al minimaal 25 jaar trouw zijn, waren door het bestuur uitgenodigd voor een gezellige avond met partner. Het bestuur gaf hiermee gehoor aan het feit dat veel leden aan een langdurig lidmaatschap bij S.V. Loosduinen toch graag worden herinnerd en het ook op prijs stellen dat hieraan aandacht wordt geschonken vanuit de vereniging.
Na lang speurwerk was een lijst met 89 leden opgemaakt die allen in het zonnetje werden gezet met een medaille deze avond. In het verlengde van deze geslaagde inhaalslag, die door velen op prijs werd gesteld, besloot het bestuur verder dat in het vervolg jaarlijks op de Nieuwjaarsreceptie medailles voor 60-50-40 en 25 jarigen worden uitgereikt aan trouwe leden.

Dit jaar worden hiervoor de onderstaande leden uitgenodigd om aanwezig te zijn op de Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 7 januari 2017 in ons clubgebouw. Na de Nieuwjaarsloop (13:00 uur) en de Nieuwjaarswedstrijd die om 14:00 uur aanvangt.

70 jaar:
Gerrit van Steenbergen

60+ jaar:|
Bert Molenkamp, 62 jaar, maar nog niet eerder gehuldigd!

40 jaar:
Leon van Vliet

25 jaar:
Fred Bik
Hans Doornbos
Ronald van Gaalen
Richard Hartman
Fausto den Heijer
Serge Koteris

Bij verhindering graag een bericht aan de secretaris.

Namens het bestuur van S.V. Loosduinen,

Dick Hartman (secr.)

E-mailadres: secretaris@svloosduinen.nl