Informatie voor (nieuwe) leden, o.a. over de nieuwe contributiebedragen ingaande het nieuwe seizoen, is hier te vinden: informatie en aanmeldingsblad 2019-2020 mei 2019
Via deze link https://www.svloosduinen.com/aanmelden kunnen nieuwe leden zich aanmelden als lid van onze vereniging:

Het opzeggen of wijzigingen van het lidmaatschap van u of uw dochter/zoon dient altijd schriftelijk of per mail te gebeuren bij de secretaris van S.V. Loosduinen:
Mevrouw W.J. van den Bos, Jan Greshoffplantsoen 16, 2548 EH Den Haag of via het e-mailadres: secretaris@svloosduinen.nl  

Mondelinge opzeggingen, zoals bij trainers of leiders, worden niet geaccepteerd!

Uw opzegging of wijziging van uw lidmaatschap ingaande het seizoen 2019-2020 dient uiterlijk 15 juni 2019 te geschieden volgens het bovenstaande. Indien u na deze datum opzegt als lid van onze vereniging, dient u voor het gehele nieuwe seizoen 2019-2020 contributie te betalen. Dit is conform onze Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Wat te doen als je van club wilt veranderen?
Indien u overschrijving naar een andere vereniging wenst, dient u het lidmaatschap op te zeggen bij onze vereniging en zich in te schrijven bij de nieuwe vereniging. De papieren overschrijvingen zijn allang verleden tijd, alle overschrijvingen worden digitaal verwerkt.

Wat moet ik doen om een verzoek voor een overschrijving aan te vragen?

1. Jij meldt je bij de nieuwe vereniging met je relatiecode;
2. Je vult in en ondertekent een inschrijfformulier bij de nieuwe vereniging;
3. De nieuwe vereniging vraagt het verzoek voor de overschrijving digitaal voor je aan;
4. De oude vereniging geeft digitaal akkoord voor deze overschrijving.

De KNVB informeert bij de oude vereniging of er bezwaren zijn om de speler over te schrijven. Dit kan b.v. zijn als je nog lid bent van een andere vereniging, achterstand is in de betaling van contributie of boetes e.d. of als verenigingseigendommen niet zijn ingeleverd. De overschrijving kan dan door een ‘blokkade’ in Sportlink worden tegengehouden door de oude vereniging. Zijn er geen bezwaren, dan wordt de overschrijving afgerond.

Namens het bestuur van S.V. Loosduinen,
Dick Hartman (secretaris)