Informatie voor (nieuwe) leden, ingaande het nieuwe seizoen, is hier te vinden: https://www.svloosduinen.com/introductie/
Via deze link https://www.svloosduinen.com/aanmelden/ kunnen nieuwe leden zich aanmelden als lid van onze vereniging:

Het opzeggen of wijzigingen van het lidmaatschap van jou of jouw dochter/zoon dient altijd per e-mail te gebeuren bij de secretaris van S.V. Loosduinen via het e-mailadres:   

Mondelinge opzeggingen, zoals bij trainers of leiders, worden niet geaccepteerd!

Jouw opzegging of wijziging van je lidmaatschap ingaande het seizoen 2023-2024 dient uiterlijk 15 juni 2023 te geschieden volgens het bovenstaande. Indien je na deze datum opzegt als lid van onze vereniging, dien je voor het gehele nieuwe seizoen 2023-2024 contributie te betalen. Dit is conform onze Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Wat te doen als je van club wilt veranderen?
Indien je overschrijving naar een andere vereniging wenst, dien je het lidmaatschap op te zeggen bij onze vereniging en je in te schrijven bij de nieuwe vereniging. De papieren overschrijvingen zijn allang verleden tijd, alle overschrijvingen worden digitaal verwerkt.

Wat moet ik doen om een verzoek voor een overschrijving aan te vragen?

1. Jij meldt je bij de nieuwe vereniging met je relatiecode;
2. Je vult in en ondertekent een inschrijfformulier bij de nieuwe vereniging;
3. De nieuwe vereniging vraagt het verzoek voor de overschrijving digitaal voor je aan;
4. De oude vereniging geeft digitaal akkoord voor deze overschrijving.

De KNVB informeert bij de oude vereniging of er bezwaren zijn om de speler over te schrijven. Dit kan b.v. zijn als je nog lid bent van een andere vereniging, achterstand is in de betaling van contributie of boetes e.d. of als verenigingseigendommen niet zijn ingeleverd. De overschrijving kan dan door een ‘blokkade’ in Sportlink (het Volledige databestand van de KNVB) worden tegengehouden door de oude vereniging. Zijn er geen bezwaren, dan wordt de overschrijving afgerond.