De Haagse Norm is tot stand gekomen door de inbreng van bestuursleden van een groot aantal Haagse amateurvoetbalverenigingen, waaronder ook S.V. Loosduinen, samen met de KNVB en de gemeente Den Haag. Op 1 juli 2017 hebben de verenigingen, KNVB bondsvoorzitter Michael van Praag, Hikmet Weeling, KNVB -veilig sportklimaat-, en wethouder Rabin Baldewsingh dit manifest op ludieke wijze ondertekend. Met elkaar is dit manifest opgesteld, maar dit is slechts de start.

Samen maken we de Haagse Norm. Met aanvoerders, bestuursleden, spelers, coaches, ouders, iedereen die op en rond de velden aanwezig is! Uiteindelijk zijn wij degenen die elk weekend er samen wat moois van maken als we met en tegen elkaar voetballen. Gezamenlijke ambities, concrete afspraken, maar ook een logo, aanvoerdersbanden en een website om de Haagse Norm zichtbaar te maken.

Bestuursleden, aanvoerders van de elftallen/(jeugd)leiders/trainers en commissieleden (van bijvoorbeeld Normen&Waarden) worden uitgenodigd om op woensdag 30 augustus aanwezig te zijn bij Quick Steps. Uiteraard wordt ook voorzien in eten en drinken. Meld je aan! Aanmelden bij Dick Hartman, secretaris@svloosduinen.nl

Programma:
18:30 uur: Inloop (met catering);
19:30 uur: Informatie over het komende seizoen
20:30 uur: Netwerk/ontmoeting
21:30 uur: Einde

Meer informatie is te vinden op www.haagsenorm.nl En een aparte bijeenkomst bij S.V. Loosduinen over de Haagse Norm volgt binnenkort.

Haagse norm

In dit document worden per doelgroep een ambitie en een (aantal) gedragshandelingen beschreven.

Tezamen vormen zij de Haagse norm.

Deze Haagse norm is tot stand gekomen door de input van bestuursleden van het Haagse  amateurvoetbal, tezamen met de KNVB en de gemeente Den Haag. Meer informatie is vanaf seizoen 2017-2018 te vinden op www.haagsenorm.nl

Bestuur

Ambitie: 

Bestuursleden van Haagse voetbalverenigingen kennen en ontmoeten elkaar.

Dit gaan we doen:

• Aan de start van het seizoen is er een gezamenlijke kick-off.

• Eén bestuurslid is verantwoordelijk als aanspreekpunt voor de Haagse norm binnen de vereniging.

• Bij incidenten nemen we als Haagse verenigingen contact op met elkaar.

Spelers

Ambitie: 

Spelers (vooral senioren) geven het goede voorbeeld en er vindt geen spelbederf plaats. De spelers gaan respectvol met elkaar om, beslissingen van de arbitrage worden geaccepteerd en spelers kennen de spelregels.

Dit gaan we doen:

• Alleen de aanvoerder mag de arbitrage om uitleg vragen.

• Voor en na afloop van de wedstrijd geeft men elkaar een hand.

Kader (coach/begeleider)

Ambitie: 

De begeleiding van een team geeft het goede voorbeeld, bestaat uit (minimaal) een volwassen persoon en stelt het team in staat om met plezier te voetballen.

Dit gaan we doen:

• Beide coaches ontmoeten elkaar voor de wedstrijd en geven elkaar een hand.

• Coaches vragen een time-out aan als er escalatie dreigt te ontstaan.

• Als er tijdens de wedstrijd een incident is zoeken de coaches onderling contact voordat men het complex verlaat.

Arbitrage 

(scheidsrechter en grensrechters)

Ambitie: 

De arbitrage is onpartijdig en stelt de teams in staat om volgens de spelregels en met plezier het voetbalspel te spelen.

Dit gaan we doen:

• Voor, tijdens en na de wedstrijd communiceert de arbitrage met beide teams.

• Het waar nodig toepassen van een time-out om escalatie te voorkomen.

Ouders

Ambitie: 

Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kind(eren) en stellen zich positief op.

Dit gaan we doen:

• Positief aanmoedigen zien we graag. Het begeleiden en coachen van het spel wordt overgelaten aan de coaches en arbitrage.

• Ouders blijven buiten de omheining en het speelveld.

• Als een ouder niet aanwezig kan zijn zorgt hij/zij ervoor dat een andere volwassene op dat moment de verantwoordelijkheid draagt.

Hier is het gehele document te lezen:674_haagse_norm