Over enige maanden vinden er een aantal mutaties plaats binnen het bestuur van S.V. Loosduinen. Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV), die in het najaar wordt gehouden en waarvan de datum binnenkort wordt vastgesteld, treden twee bestuursleden af, te weten Aart Blanken (technische zaken) en Dick Hartman (algemeen secretaris).

Aart Blanken is de afgelopen elf jaar actief geweest als bestuurslid, waarvan de eerste drie jaar als jeugdvoorzitter, en nadien acht jaar in de functie van het bestuurslid ‘technische zaken’.

Dick Hartman is al 28 jaar bestuurslid, waarvan 27 jaar als secretaris. Als bestuurslid ‘technische zaken’ trad hij in oktober 1991, als opvolger van Loek de Boer, toe tot het bestuur. Een jaar later volgde hij Marjolein Maasland op als ‘algemeen secretaris’ in het bestuur. Dick stopt na de ALV ook met zijn andere werkzaamheden bij de vereniging, maar blijft wel actief als secretaris van FeVoWest.

Voor de functie ‘technische zaken’ heeft het bestuur een kandidaat gevonden. Joost Nugteren heeft zich bereid verklaard om de plaats van Aart Blanken in het bestuur te gaan innemen. De afgelopen periode heeft hij zich, samen met Jaap Krumeich en Aart Blanken, al bezig gehouden met de invulling van het trainersplaatje voor het komende seizoen bij de senioren.
Joost voetbalt al vele jaren bij onze vereniging, waarvan ook een deel in de A-selectie. Samen met Jaap Krumeich, die Arie Molenkamp gaat opvolgen, gaat Joost de functie ‘technische zaken’ bij de senioren de komende jaren invulling geven als bestuurslid. Joost gaat vanaf heden al ‘meelopen’ in het bestuur, maar hij neemt pas op de ALV, na de goedkeuring van de leden, formeel de functie van Aart Blanken over in het bestuur.

Voor de komende vacature van ‘algemeen secretaris’ heeft het bestuur nog geen opvolger voor Dick Hartman gevonden. Wel heeft het bestuur Tessa van der Gaarden inmiddels bereid gevonden om zorg te dragen voor de verslaglegging van de bestuursvergaderingen en te assisteren bij de ledenadministratie. Geïnteresseerden voor de functie van ‘algemeen secretaris’ kunnen zich melden bij het bestuur.

Bestuur S.V. Loosduinen