Gisteravond (woensdag 9 november) is de Algemene Ledenvergadering m.b.t. het seizoen 2021-2022 gehouden. De vergadering werd bezocht door 29 leden. Hoofd Technische Zaken Aart Blanken was geveld door Corona en derhalve helaas niet aanwezig.

De slotconclusie van deze vergadering was dat S.V. Loosduinen op elk gebied een zeer gezonde en levendige vereniging is. De agendapunten werden supersnel behandeld en goedgekeurd. Wel was er een inhoudelijk goede discussie over het vinden van een structurele oplossing voor de barbezetting op zaterdagmiddag. Boeiend was ook de presentatie van Leo Hartman die inhield hoe de verduurzaming van de S.V. gestalte moet krijgen. De ALV keurde de plannen hieromtrent goed!

Voorts werd binnen het bestuur onder dankzegging en luid applaus afscheid genomen van Ralph van der Kaa, die vier jaar de voorzittershamer hanteerde. Hoofd TZ Aart Blanken volgt hem op en Arie Molenkamp werd gekozen als het nieuwe hoofd TZ. Colinda Paauw, Stefan Develing en Jan Tazelaar blijven in hun huidige functies binnen het bestuur werkzaam.

Vervolgens werden de Leden van Verdienste Ronald Hoste en Leo Hartman nogmaals in het zonnetje gezet vanwege hun bemoeienissen m.b.t. renovatie, onderhoud en aanvraag subsidies.
En last but not least werden onder luid applaus de leden Richard Hartman en Frans Clasener benoemd tot leden van verdienste.

Een uitgebreid verslag van deze ALV volgt op korte termijn.