Ledenadministratie, voor het wijzigingen van het lidmaatschap en voor adreswijzigingen

Op onze pagina “Informatieblad” treft u alle informatie aan over onze vereniging, de manier waarop u lid kunt worden en een verwijzing naar ons aanmeldformulier. Heeft u na het lezen van het informatieblad nog vragen, of bent u op zoek naar een antwoord op de andere vraag? Kijkt u dan eens op deze pagina vol met veel voorkomende vragen (FAQ).

Opzeggen of lidmaatschap wijzigen

Leden die het lidmaatschap van S.V. Loosduinen per 30 juni, einde verenigingsjaar, willen beëindigen of willen omzetten naar niet-spelend lid dienen dit volgens onze Statuten en Huishoudelijke Reglement uiterlijk 15 juni a.s. uitsluitend te melden bij het secretariaat via:
Mondelinge opzegging wordt niet geaccepteerd!

Indien later wordt opgezegd dan de datum van 15 juni (van het lopende seizoen)  blijft de contributieplicht ook bestaan voor het komende voetbalseizoen! (zie ook het Informatieblad)

 

Adreswijziging doorgeven

Een adreswijziging kun je richten aan de secretaris van S.V. Loosduinen via het e-mailadres:

Overschrijven naar een andere vereniging

– een vereiste is dat u tijdig (uiterlijk 15 juni) en schriftelijk/per mail opzegt bij uw huidge vereniging.
– u dient aan alle financiele verplichtingen te hebben voldaan en kleding/materiaal te hebben ingeleverd.
– uw meldt zich aan bij de nieuwe vereniging, waardoor het overschrijvingsproces zal starten.