Ledenadministratie, voor het wijzigingen van het lidmaatschap en voor adreswijzigingen

Welkom bij de afdeling ledenadministratie. In ons informatie en aanmeldingsblad 2018-2019 mei 2018 treft u alle informatie aan over onze vereniging, de manier waarop u lid kunt worden en een verwijzing naar ons aanmeldformulier. Heeft u na het lezen van het informatieblad nog vragen, of bent u op zoek naar een antwoord op de andere vraag? Kijkt u dan eens op deze pagina vol met veel voorkomende vragen (FAQ).

Voordat u lid wordt van S.V. Loosduinen, leest u dan eerst eens op uw gemak ons informatieboekje. Zodoende maakt u kennis met de vereniging waar u (of uw kinderen) lid van wilt worden.

Ga vervolgens naar het aanmeldingsformulier, https://www.svloosduinen.com/aanmelden, om in te schrijven als lid van S.V. Loosduinen. Denk hierbij ook na over de vrijwilligersfunctie die u binnen onze vereniging zou kunnen en willen bekleden. Onze mooie vereniging draait op het gezellige vrijwilligerscollectief van ruimschoots 150 vrijwilligers. Dit lijkt misschien veel, maar er komt dan ook heel wat bij kijken om alle facetten van het spelletje goed in te vullen. Vele handen maken licht werk en er is altijd wel een plek binnen de vereniging die bij u past!

Opzeggen of lidmaatschap wijzigen

Leden die het lidmaatschap van S.V. Loosduinen per 30 juni 2023, einde verenigingsjaar, willen beëindigen of willen omzetten naar niet-spelend lid dienen dit volgens onze Statuten en Huishoudelijke Reglement uiterlijk 15 juni a.s. te melden bij het verenigingsadres:
Secr. S.V. Loosduinen, p/a Loosduinse Hoofdstraat 137, 2552 AB DEN HAAG, schriftelijk of per e-mail: secretaris@svloosduinen.nl

Indien later wordt opgezegd dan de datum van 15 juni 2023 blijft de contributieplicht ook bestaan voor het komende voetbalseizoen!

Adreswijziging doorgeven

Je adreswijziging kun je richten aan de secretaris van S.V. Loosduinen via het e-mailadres: secretaris@svloosduinen.nl

Overschrijven naar een andere vereniging voor 15 juni

Een lid, die in het nieuwe seizoen bij een andere vereniging wenst te spelen, en uiterlijk 15 juni ook heeft opgezegd bij S.V. Loosduinen, dient dit uiterlijk voor 15 juni bij de KNVB kenbaar te hebben gemaakt. Hiervoor geldt een vaste procedure:

Elke speler in het amateurvoetbal kan de overschrijving digitaal laten regelen door zich te melden bij de nieuwe vereniging. Met behulp van Sportlink Club wordt de overschrijving dan in gang gezet. De speler die wil overschrijven naar een andere vereniging, gaat naar deze vereniging toe om zich aan te melden. Bij het aanmelden van deze speler wordt automatisch bepaald of, en zo ja welke overschrijvingsregels van toepassing zijn.

  • Bij goedkeuring van de aanmelding, wordt deze speler direct overgeschreven en kan hij uitkomen voor de nieuwe vereniging. Deze vereniging krijgt per mail een bevestigingsbericht die tegelijk dient als tijdelijke spelerspas.
  • Als het systeem de overschrijving blokkeert geeft het aan welke redenen er zijn de aanmelding (nog) niet door te voeren. Ook dan volgt er een mail aan de betrokken verenigingen.

Voordat door S.V. Loosduinen overschrijving wordt verleend, dient een lid aan alle financiële verplichtingen jegens de vereniging te hebben voldaan: dit betreft de volledige contributie én de eventueel nog openstaande, persoonlijke boetes door de KNVB opgelegd.

Indien leden kleding of ander materiaal van de vereniging in bruikleen hebben’ dan dient dit ter plekke (of reeds eerder) compleet en in goede staat te worden ingeleverd. Voor ontbrekende spullen wordt een reële, financiële vergoeding gevraagd.