Onder verwijzing naar onze statuten en reglementen wijzen wij met nadruk op de uiterste datum deat dit mogelijk is: 15 juni a.s. Daarna kunnen geen opzeggingen dan wel overschrijvingen doorgevoerd worden.

Voorts dient altijd wel het lidmaatschap opgezegd te worden alvorens overschrijving aan te vragen.

Neem hier goede notie van.