Van de gemeente Den Haag hebben we vernomen dat het moment nadert dat een deel van de bomen langs de Madesteinweg (en Madepolderweg) gekapt gaat worden. Dit heeft te maken met de komende herstructurering van de Madesteinweg. Naar alle waarschijnlijkheid wordt er maandag 6 maart a.s. gestart met het vellen (bovengronds verwijderen) van de bomen. Op het deel van de Madesteinweg ter hoogte van de sportvelden wordt naar verwachting een week gewerkt. De bomen moeten sowieso weg zijn voor 15 maart. De bomen laten ze bewust ruim boven het maaiveld staan, zodat er bij parkeren in de berm geen schade aan auto’s optreedt; ongelukkig over een stobbe heen te rijden is zo niet mogelijk.

De parkeerterreinen bij de sportvelden mogen alleen door de week gebruikt worden als op- en overslag van vrijkomend hout. In het weekend moeten de parkeerterreinen leeg zijn. Materieel wordt in principe gestald op een leeg kavel in Vroondaal Zuid. In het weekend mag niet gewerkt worden tussen de Monsterseweg en het Wellantcollege in verband met de bekende parkeerdruk.

Update: maandag 6 maart 2017, het werk is begonnen!