De gemeenteraad heeft een motie aangenomen om per 1 juli 2021 alle gemeentelijke sportaccomodaties rookvrij te maken. Aangezien S.V. Loosduinen gelegen is op een gemeentelijk sportterrein zijn deze regels dus ook voor ons van toepassing. Concreet betekent dit dat er zowel binnen (dat was al zo) als buiten niet meer gerookt mag worden. In ons geval is dat dus vanaf de brug aan de orde, Dit geldt voor IEDEREEN!

Wij verzoeken jullie met klem deze regels tzt te respecteren.