In de afgelopen periode heeft het bestuur onderzoek gedaan naar de inkoop van sportkleding en accessoires.

Het huidige contract, wat met Free Kick Sport was afgesloten, liep op 30 juni jl. af.

Op vrijdag 26 augustus is een nieuw inkoop- en sponsorcontract afgesloten tussen S.V. Loosduinen en  Free Kick Sport.

De nieuwe overeenkomst heeft een looptijd van drie jaar en loopt tot 30 juni 2020. De afgelopen weken is door het bestuur onderhandeld met Free Kick Sport over de nieuwe inkoopvoorwaarden en condities.

S.V. Loosduinen is blij dat Free Kick Sport, de jarenlange samenwerking die er is, graag wil continueren.

Op de foto Henk van Wanrooy die namens Free Kick de overeenkomst ondertekend, vanuit S.V. Loosduinen, Leo Hartman, vicevoorzitter.