Op de kortgeleden gehouden algemene ledenvergadering werd gevraagd naar een betere en herkenbare plaats (locatie) voor de AED. Een AED is een automatische externe defibrillator of hartstarter en is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij de reanimatie van een persoon met een hartstilstand. De AED was te vinden in  bestuurskamer, maar heeft inmiddels een andere zichtbaarder locatie gevonden in ons clubgebouw. Met dank aan onze onderhoudsploeg hangt de AED nu achter de bar aan de muur naast de deur naar koelcel. Zie de bijgaande foto.