In het kader van de nieuwe sponsorovereenkomst met onze hoofdsponsor ING zijn er onlangs vier nieuwe vlaggenmasten geplaatst langs ons hoofdveld. De komende drie jaar wapperen hier vlaggen van ING. Het plaatsten van deze masten was nog een heel karwei, omdat de masten vast gezet moesten in en onder het asfalt.
Hans van de Lee en Richard Hartman zijn een aantal avonden bezig geweest om de fundering voor de masten aan te brengen, met dank ook aan Bertus Hegie.
Het resultaat mag er zijn. Het is de bedoeling om in overleg met (nieuwe) sponsors de komende tijd nog meer vlaggen masten te plaatsten langs het hoofdveld.