Geen nieuwjaarswedstrijd, geen nieuwjaarsreceptie en geen, waar iedereen altijd naar uitkijkt, nieuwjaarstoespraak. Dan ook maar digitaal in dit “nieuwe normaal”.

Het jaar 2020 gaat de boeken in als een desastreus jaar voor iedereen die van het voetbalspelletje geniet. Er werd besloten om de Corona maatregelen aan te scherpen en ook de voetbal moest hieronder lijden. Gevolg was dat uiteindelijk de competitie 2019/2020 abrupt ten einde kwam en de competitiestand van dat moment als eindstand gold. Voor teams die nog uitzicht hadden op een eventueel kampioenschap was dit een erg vervelend besluit. Aan de andere kant van de medaille kwam het voor het eerste elftal niet erg slecht uit omdat zij zich op dat moment in de onderste regionen van de 3e klasse bevonden. Er werd door iedereen uitgekeken naar het nieuwe seizoen om met een frisse start te beginnen.

We hadden allemaal de stille hoop dat het snel weer naar normaal zou gaan maar helaas bleek dit niet het geval. Gedurende het jaar werden verschillende maatregelen afgekondigd welke direct invloed hadden op onze vereniging. De kantine moest sluiten, groepsgrootte tijdens trainingen bij de senioren wisselde steeds en de competitie 2020/2021 werd tot nader order ook stil gelegd. Gelukkig mocht de jeugd, al dan niet op een andere manier dan normaal, nog wel blijven trainen. Met al deze maatregelen werden vooral de lagere senioren het hardst geraakt. Aangezien er in de geldende maatregelen voor deze groep het plezier van het trainen en onderling partijtje spelen niet mogelijk was hebben zij helemaal niet kunnen voetballen de laatste tijd.

Buiten de steeds veranderende Corona maatregelen waarop geanticipeerd moest worden zijn er nog genoeg andere dingen gebeurd. Het clubgebouw is door een aantal enthousiaste vrijwilligers opgeknapt. Hierdoor heeft de club door een grote inspanning van deze vrijwilligers en beperkte middelen toch weer een frisse uitstraling gekregen. De gesprekken in het Madesteinoverleg met de overige sportverenigingen in Madestein blijven ook doorgaan. Een langdurig project wat al vele jaren aan de gang is. De verengingen zitten met de gemeente Den Haag om tafel om te kijken welke (on)mogelijkheden er zijn om het sportpark Madestein te herinrichten en in welke hoedanigheid. Zodra wij concreet nieuws hebben waar S.V. Loosduinen in betrokken is zullen wij dit direct melden aan de leden. Voor de jeugd is er nog zoveel mogelijk geprobeerd om leuke activiteiten te organiseren. Zo is er aandacht besteed aan Sinterklaas, Halloween en een oliebollentoernooi. Helaas niet in de vorm die we voor ogen hadden maar desondanks hebben de kinderen het erg naar hun zin gehad!

Ook zijn er twee bestuur mutaties geweest. Hierdoor zijn we nog steeds op zoek naar een secretaris en een bestuurslid algemene zaken. Positief nieuws is dat het contract van de trainers Peter Barendse en Peter Baptist voor één jaar verlengd is. Vooruitkijkend hoop ik dat ons een jaar te wachten staat meer positiviteit mag gaan brengen. Ik zie een zaterdagmiddag voor mij dat de lijnen weer volstaan met bezoekers, wedstrijden op alle velden en een hoop gezelligheid in de kantine. Een feestavond ter viering van 85 jaar S.V. Loosduinen welke het gemis van de familiedag 2020 kan compenseren. Een vereniging waar mensen mét elkaar praten, samenwerken en elkaar in de waarde laten. Ik ben er heilig van overtuigd dat iedereen met de beste bedoelingen zich inzet voor onze vereniging zonder te handelen uit eigenbelang. De wens is de vader van de gedachte.

Ik wil iedereen (nogmaals) bedanken voor alles wat zij doen voor onze vereniging. Van de onderhoudsploeg tot aan iedereen die zonder te klagen zijn contributie betaald ondanks dat we hier weinig tegenover kunnen stellen in deze tijd. De “vriend van Loosduinen”, de organisatoren van het “Peenbuiker Gala” en een ieder die daar nu al een kaartje voor heeft gekocht. De jeugdvoorzitster die al die tijd de jeugd draaiende heeft gehouden met alle lastige randvoorwaarden, de penningmeester die op de achtergrond alle financiële mogelijkheden aangrijpt, de bestuursondersteunster die een aantal taken op haar neemt en het bestuurslid Technische Commissie die ook in deze tijd nauw betrokken blijft bij de trainers en spelers.

De ouders en bezoekers die zich (over het algemeen) aan de geldende maatregelen houden en al die vrijwilligers die op een andere manier een bijdrage leveren aan S.V. Loosduinen.

Dankzij jullie kan ik zeggen dat de vereniging er financieel en sportief goed voorstaat en er geen zorgen hoeven te zijn over het voortbestaan van S.V. Loosduinen.

Als laatst wil ik een moment stilstaan bij iedereen die ons in 2020 ontvallen is. Het afscheid is definitief, maar de herinnering is onuitwisbaar. Heel veel sterkte gewenst aan alle nabestaanden.

De beste wensen en een gezond 2021!!

Namens het bestuur,

Ralph van der Kaa

Voorzitter