Omgaan met kinderen

S.V. Loosduinen neemt haar verantwoording in het beschermen van haar jeugdleden. Al vele jaren horen en lezen we wat voor verschrikkelijks er allemaal gebeurt met (jonge) kinderen. Mede daarom heeft het bestuur van S.V. Loosduinen in 2012 besloten dat al het kader die vrijwillig of middels contract omgaan met jeugdleden van S.V. Loosduinen verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag moeten overleggen. Sinds het seizoen 2013-2014 is dit besluit ook daadwerkelijk uitgevoerd en sinds dat seizoen beschikken alle begeleiders over een geldige V.O.G. Natuurlijk is hiermee niet 100% geborgd dat er nooit en te nimmer iets zal gebeuren op het gebied van zedenmisdrijven bij de jeugd van S.V. Loosduinen maar als vereniging hebben wij dan alles gedaan wat in onze macht ligt om onze jeugd te vrijwaren van zedendelinquenten.

De verklaring is vereist voor alle trainers, leiders, leden van de Technische Commissie, leden van het jeugdbestuur, leden van het hoofdbestuur van S.V. Loosduinen en alle andere medewerkers die met de jeugd omgaan.

Tevens stelt S.V. Loosduinen dat een ieder die meegaat op de jaarlijkse voetbalkampen in het bezit is van een V.O.G. die niet ouder is dan 3 jaar.
Jaarlijks zullen we alle nieuw instromende begeleiders bij de jeugd verplichten om deze V.O.G. aan te vragen en iedere 3 jaar zullen alle medewerkers de V.O.G. opnieuw moeten aanvragen en overleggen.

De kosten voor deze verklaring worden vanzelfsprekend volledig vergoed door S.V. Loosduinen