Op de Algemene ledenvergadering van 31 oktober 2018 is door de leden van S.V. Loosduinen een belangrijk besluit genomen over het roken op ons complex. Besloten werd door de leden dat voorlopig als proef, voor 12:30 uur het roken op zaterdag op ons complex, dus ook langs het veld, te verbieden. Dit met name voor de gezondheid van onze jeugd. Door veel leden is hieraan inmiddels al gehoor aangegeven, maar vanaf vorige week hangen nu ook voor onze gasten borden op ons complex.

Daarnaast is en blijft het roken in ons clubgebouw, dus ook in de kleedkamers, in de entreehal en ook op kaartavonden in de bestuurskamer, verboden!! Dit verbod geldt ook op het kunstgrasveld. Dit alles op grond van de (wettelijke) regels en bepalingen. Bij overtreding loopt de vereniging het risico op een grote geldboete. Aan de achterzijde is een rookhok voor de rokers. Maak hier dan ook gebruik van.

Het handhaven blijft een probleem, maar het elkaar bij overtreding aanspreken kan hierbij zeker ook helpen!

Namens het bestuur van S.V. Loosduinen, Dick Hartman (secr.)