Gisteravond kregen wij het trieste bericht dat ons Erelid Peter Develing op 83-jarige leeftijd is overleden. Peter is meer dan 50 jaar lid geweest van onze vereniging en heeft talloze functies gehad. Na eerst als voetballer actief te zijn geweest in onder meer het eerste echte veteranenelftal, is hij onder meer scheidsrechter, grensrechter, jeugdleider en lid van de Onderhoudsploeg geweest. De laatste tijd vooral actief als keukenprins op de zaterdagmiddag. Ook was hij een enthousiast klaverjasser op de maandelijkse kaartavond. Kortom een zeer markant lid. In een interview in het AD in oktober 2017 beschreef hij zijn gevoelens voor zijn familievereniging als een deel van zijn leven. De laatste tijd werd zijn gezondheid steeds kwetsbaarder en werd het hem en zijn Ria zeer zwaar.

Wij wensen Ria, Ron en echtgenote alsmede kleinkinderen, achterkleinkinderen en verdere familie alle sterkte toe dit verlies te dragen. Hij zal zeer gemist worden.

De uitvaartceremonie vindt in besloten kring plaats op vrijdag 21 mei in Crematorium Ockenburgh.