Wij ontvingen bericht dat op 22 juli 2019 op 89-jarige leeftijd is overleden Agaath Luisman – van der Eik.
Sinds 19 mei 2002 was zij weduwe van Frits Luisman.
Wij wensen familie en vrienden veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

De rouwkaart is hier te vinden: Rouwkaart-Agaath-Luisman

Bestuur S.V. Loosduinen, Dick Hartman (secr.)