Afgelopen week bereikte ons het trieste bericht dat op 2 januari 2019 op 85-jarige leeftijd is overleden Harm Roelof Vrieling.

Harm was de vader van Fed, Herma, Jan en Sandra Vrieling en de opa van onder andere Tom en Michelle Vrleling en Jørn Batens.

Harm heeft geholpen in de jaren zeventig aan de bouw van onze huidige accommodatie en heeft jarenlang geklaverjast bij S.V. Loosduinen.

De plechtigheid voorafgaand aan de crematie vindt plaats in de grote aula van het crematorium Ockenburgh, Ockenburghstraat 21, Den Haag, op dinsdag 8 januari 2019 om 11:00 uur. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren.

Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Namens het bestuur van S.V. Loosduinen,
Dick Hartman (secr.)