Het bestuur ontving het trieste bericht dat op 7 september 2019 op 85-jarige leeftijd is overleden Marijke de Groot – Bakker, de moeder van o.a. Koos en Jaap Maquelin. In de jaren tachtig van de vorige eeuw was zij enige jaren actief als secretaris in het bestuur van S.V. Loosduinen en was zij vaak aanwezig langs de lijn bij de wedstrijden van haar kinderen. Nadien bezocht zij nog met regelmaat ons complex.

De rouwkaart is hier te vinden: Rouwkaart mw. M. de Groot – Bakker

Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Bestuur S.V. Loosduinen, Dick Hartman (secretaris)