Wij ontvingen het trieste bericht dat op 23 april jl op 64-jarige leeftijd is overleden ons Lid van Verdienste Rense Elve. 
Rense, was in het verleden vooral actief in onze jeugdafdeling. Hij was onder meer jeugdvoorzitter en voorts actief in onze onderhoudsploeg.
De laatste jaren was Rense qua gezondheid kwetsbaar, maar vooral verdrietig om het gemis van zijn geliefde Ineke.

Wij wensen zijn kinderen en overige familie en vrienden veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag a.s. om 09.00 uur. De ceremonie is middels een livestream te volgen. Aanmelding hiervoor is via jos.elve@icloud.com.

Een afbeelding van een deel van de rouwkaart staat hieronder.