peter-keijzer_2014_eckhardt-fotografie-211x300Bestuurslid Peter Keyzer heeft zijn medebestuursleden het afgelopen weekeinde bericht dat hij helaas om gezondheidsredenen zijn bestuursfunctie neerlegt. Het was de bedoeling dat hij op de komende Algemene Ledenvergadering de functie als jeugdvoorzitter officieel ging overdragen aan Colinda Paauw, die deze functie nu ook al uitoefent. In een andere functie, met andere taken, bleef Peter dan het bestuur trouw. Om medische redenen maakt Peter hiervan nu geen gebruik en stopt hij helaas met onmiddellijke ingang met zijn vrijwilligerstaken bij S.V. Loosduinen.

Wij vinden dit jammer en bedanken Peter, die vanaf juni 2013 deel uitmaakte van ons bestuur, voor zijn inzet als jeugdvoorzitter bij onze vereniging. Tevens wensen wij hem veel sterkte toe met zijn gezondheidsproblemen en wensen hem een spoedig herstel toe en hopen hem nog vaak te zien en te spreken op ons complex.

Namens het bestuur van S.V. Loosduinen, Dick Hartman (secr.)